Квалитет и развој

Мултидисциплинарниот пристап кон развојот

Униор секогаш излегува во пресрет на потребите на корисниците кога ги развива алатите. Со константно подобрување на материјалите, новите ергономски решенија и земањето предвид на сите безбедносни аспекти, компанијата со децении докажала дека е вистински.

Униор постојано ги прати потребите на професионалните корисници па затоа ги развива функционалнитеновитети во согласност со најновите стандарди и трендови на интернационалниот Пазар.

Оригиналните решеија осигуруваат одлична функционалност, ергономичност
Развојот на алатите за различни намени е базиран на компјутерско моделирање кое се изведува со помош на најсофистицирани компјутерски програми. Екипата на најискусни специјалисти во индивидуални полиња учествуваат во развојот.

Алати со признат квалитет

Униор Рачните алати се во согласност со Европските и Глобалните стандарди за квалитет.Униор се стреми кон осигурување висок квалитет на рачните алати како и за целосен авторизиран ЦЕО(Европски Комитет за Алат) член.

Униор беше меѓу првите произведувачи на рачни алати во Европа кој примиИСО 9001 сертификат за квалитет. Во 1994, компанијата прими ИСО 9001 сертификат за квалитет за развој, производство и маркетинг на рачни алати, метално куќиште за рачни алати.

Униор алатите се во согласност со ДИН стандардот, кој е докажан со фактот дека компанијата го има ГС сертификатот. Уште од 1988, квалитетот регулиран по овие стандарди е редовно контролиран од ВПА институтот од Ремшид во Германија.

Уште од 1991, алатите за работа при висока волтажа со гордост го имаат ВДЕ сертификатот, издаден од ВДЕ институтот од Офенбах во Германија.

Униор го следи моделот за одличност ЕФКМ, Сите вработени се ангажирани во процесите на создавање квалитетни подобрувања и учат едни од други. Со обезбедениот квалитет, Униор соработува со добавувачи, купувачи и други партнери.

Униор ширум светот

Униор рачните алати се достапни на корисниците во сите континенти. Трговската марка Униор е заштитена во повеќе од 80 земји. Компанијата Униор е сопственик или косопственик на повеќе од 20 компании надвор од земјата. Мрежата дистрибутери ширум светот.

Советување

Налокалните пазари, постојат внимателно одбрани Униор партнери кои ги советуваат корисниците. Тие исто така обезбедуваат техничка подршка, одржување и сите информации за адекватен избор и употреба на алатите.

Униор постојано ја шири мрежата дистрибутери и советници ширум светот. Униор алатите се достапни на секој преку веб каталогот.